na obsah

CENÍK

Ceník lékařských výkonů prováděných na žádost pacienta

Vyšetření žadatele o řidičský průkaz skupiny M200  Kč
Vyšetření žadatele o řidičský průkaz skupin B, A, C, T300  Kč
Vystavení formuláře Oznámení úrazu pro pojišťovnu200  Kč
Adm. výkon (á 10 min) - MŠ, jesle, odklad školní docházky, osvobození z TV, plavání kojenců100  Kč
Posouzení zdravotního stavu - sport200  Kč
Zdravotní průkaz potravináře200  Kč
Posudek pro studium VŠ, SŠ, UO - jedna přihláška100  Kč
Posouzení zdravotního stavu - svařování100  Kč
Aplikace náušnic nastřelením včetně náušnic na obě uši500  Kč
Vyšetření a aplikace injekce, nadstandardní očkování200  Kč
Vyšetření žadatele o zbrojní průkaz (skupina B)300  Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace200  Kč
Kopie očkovacího průkazu100  Kč